آشپزی مردانه در هرات

قرنطینۀ خانه‌گی؛ مردان هراتی علاقه‌مند آشپزی شده‌اند

قرنطینۀ خانه‌گی؛ مردان هراتی علاقه‌مند آشپزی شده‌اند

در خانه ماندن و دست زیر «الاشه» نهادن، هنر مردان سرزمین ما نیست. روح مردان هراتی با قرنطینه و خانه‌نشینی