آغاز مذاکرات

“هیات مذاکره کننده به زودی مذاکرات صلح را آغاز می‌کند”

“هیات مذاکره کننده به زودی مذاکرات صلح را آغاز می‌کند”

مسوولان در هیات مذاکره کننده دولت می‌گویند که این هیات به نمایندگی از ملت و دولت افغانستان، مذاکرات مستقیم صلح