آلمان

شورای امنیت: آلمان در بخش آموزش سربازان پولیس ملی با افغانستان همکاری می‌کند

شورای امنیت: آلمان در بخش آموزش سربازان پولیس ملی با افغانستان همکاری می‌کند

مسوولان شورای امنیت ملی کشور می‌گویند که دولت فدرال آلمان به همکاری خود در بخش آموزش نیروهای پولیس ملی با
دیدار نمایندۀ ویژۀ آلمان در امور افغانستان و پاکستان با غنی و عبدالله

دیدار نمایندۀ ویژۀ آلمان در امور افغانستان و پاکستان با غنی و عبدالله

مارکوز پوتزل، نمایندۀ ویژۀ آلمان در امور افغانستان و پاکستان با محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس شورای