آلودگی هوا

کمیسیون حقوق بشر: آلودگی هوا سلامت عمومی را با خطر روبرو کرده است

کمیسیون حقوق بشر: آلودگی هوا سلامت عمومی را با خطر روبرو کرده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ سلامت عمومی به ویژه سلامت کودکان و کهن‌سالان را
افزایش 15 برابری بهای ماسک در بازارهای کابل

افزایش 15 برابری بهای ماسک در بازارهای کابل

در پی افزایش انتشار ویروس کرونا و نگرانی‌های جهانی نسبت به شیوع این ویروس، بهای ماسک در بازارهای‌های جهانی و