اارتش

ارتش: محل نشست‌ والیان خودخواندۀ‌ طالبان در فاریاب آماج حملۀ هوایی قرار گرفت

ارتش: محل نشست‌ والیان خودخواندۀ‌ طالبان در فاریاب آماج حملۀ هوایی قرار گرفت

مسوولان ارتش در شمال کشور می‌گویند که محل نشست ملا ناظم و ملا صمد، والیان خودخواندۀ طالبان برای ولایت‌های فاریاب