اتحادیۀ صرافان هرات

بازار گرم خرید و فروش بانک‌نوت‌های فرسوده در هرات؛ هر صد هزار پول نو با 103 هزار پول فرسوده تبادله می‌شود

بازار گرم خرید و فروش بانک‌نوت‌های فرسوده در هرات؛ هر صد هزار پول نو با 103 هزار پول فرسوده تبادله می‌شود

مارکیت خراسان و بازار صرافان هرات که هیاهوی همیشه‌گی خود را در دادوستد ارز دارد، شغل جدیدی را این روزها