احمدشاه مسعود

جاده‌یی در اسلام‌آباد به نام احمدشاه مسعود نام‌گذاری شد

جاده‌یی در اسلام‌آباد به نام احمدشاه مسعود نام‌گذاری شد

احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود تأیید می‌کند که دولت پاکستان جاده‌یی را در شهر اسلام‌آباد، پایتخت این کشور به
رییس‌جمهور غنی کمیسیون ده نفره را برای برگزاری مراسم هفتۀ شهید گماشت

رییس‌جمهور غنی کمیسیون ده نفره را برای برگزاری مراسم هفتۀ شهید گماشت

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور کمیسیونی را به منظور برگزاری مراسم هفتۀ شهید گماشته است. اعضای این کمیسیون قرار است مراسم