ادارۀ احصاییه و معلومات

پنج مرکز جدید توزیع تذکره‌های برقی در کابل گشایش یافت

پنج مرکز جدید توزیع تذکره‌های برقی در کابل گشایش یافت

ادارۀ احصاییه و معلومات اعلام کرده است که پنج مرکز جدید توزیع تذکره‌های برقی در شهر کابل گشایش یافته‌اند. این
ادارۀ احصاییه و معلومات: بیش از یک میلیون شناس‌نامۀ برقی به شهروندان توزیع شده است

ادارۀ احصاییه و معلومات: بیش از یک میلیون شناس‌نامۀ برقی به شهروندان توزیع شده است

ادارۀ احصاییه و معلومات می‌گوید که از آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی تاکنون بیش از یک میلیون شناس‌نامه به شهروندان
برآورد نفوس پنجشیر؛ نزدیک به 170 هزار نفر در این ولایت زنده‌گی می‌کنند

برآورد نفوس پنجشیر؛ نزدیک به 170 هزار نفر در این ولایت زنده‌گی می‌کنند

ادارۀ احصاییه و معلومات کشور در یک ارقام تازه، جمعیت ولایت پنجشیر را برآورد کرده است. در حال حاضر حدود
نفوس افغانستان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲.۹ میلیون نفر برآورد شده است

نفوس افغانستان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲.۹ میلیون نفر برآورد شده است

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نفوس افغانستان را امسال 32.9 میلیون نفر برآورد کرده است. در این میان 51درصد آن