ادارۀ احصاییه

ادارۀ احصاییه جمعیت ولایت هلمند را حدود یک میلیون و 446 هزار نفر برآورد کرده است

ادارۀ احصاییه جمعیت ولایت هلمند را حدود یک میلیون و 446 هزار نفر برآورد کرده است

ادارۀ احصاییه و معلومات کشور اعلام کرده است که بر اساس آخرین برآورد این اداره، حدود یک میلیون و 446