ادامۀ جنگ

فرار مغزها؛ بحرانی که باید جدی گرفته شود

فرار مغزها؛ بحرانی که باید جدی گرفته شود

نویسنده: ابومسلم خراسانی افغانستان با چالش‌های بزرگ اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. دامنۀ این خشونت‌های دوام‌دار از نبود امنیت‌ فردی گرفته
از تعهد تا عمل؛ ارتشی‌هایی که برای پایان جنگ می‌جنگند

از تعهد تا عمل؛ ارتشی‌هایی که برای پایان جنگ می‌جنگند

تازه از میدان نبرد برگشته است. گَرد و غبار نشسته بر سر و صورتش وِقار ارتش را نشان ‌می‌دهد. قطره‌های
ادامۀ جنگ در بدخشان؛ وضعیت بی‌جا شده‌گان ولسوالی جرم نگران‌کننده است

ادامۀ جنگ در بدخشان؛ وضعیت بی‌جا شده‌گان ولسوالی جرم نگران‌کننده است

در پی نبردهای اخیر میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان، حدود 300 خانوادۀ روستاهای «دهن