ارگ ریاست جمهوری

ارگ: حمله بر اهداف و تاسیسات ملکی پروسۀ صلح را آسیب می‌زند

ارگ: حمله بر اهداف و تاسیسات ملکی پروسۀ صلح را آسیب می‌زند

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به حملۀ انفجاری بر کاروان موترهای یک عضو مجلس نماینده‌گان در کابل می‌گوید، حمله بر
ارگ: طالبان در تخریب تأسیسات عامه از اتحاد جماهیر شوروی پیشی گرفته‌اند

ارگ: طالبان در تخریب تأسیسات عامه از اتحاد جماهیر شوروی پیشی گرفته‌اند

ارگ ریاست جمهوری طالبان را عامل کشتار افراد ملکی عنوان می‌کند و می‌گوید که این گروه در تخریب تأسیسات عامه
ارگ از طالبان می‌خواهد که از ویران کردن مکتب‌ها دست بردارند

ارگ از طالبان می‌خواهد که از ویران کردن مکتب‌ها دست بردارند

ارگ ریاست جمهوری در پی تخریب یک مکتب در ولایت قندهار از گروه طالبان می‌خواهد که از تخریب مکتب‌ها و
ارگ پیام عیدی طالبان را بی‌ارزش خواند

ارگ پیام عیدی طالبان را بی‌ارزش خواند

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به پیام عیدی رهبر گروه طالبان می‌گوید، تا زمانی که این گروه «نیت آشتی» را