ازدواج زیر سن

عروس هفده‌ساله در فاریاب: یک سال شکنجه هم‌خانه‌ام بود

عروس هفده‌ساله در فاریاب: یک سال شکنجه هم‌خانه‌ام بود

لعل بی‌بی عروس هفده ساله‌ای است که سال گذشته به اساس یک معامله ( بدل ) به عقد نکاح درآمده