از سرگیری تهدیدات امنیتی

باشندگان نه ولسوالی تخار به خدمات‌صحی دست‌رسی ندارند؛ طالبان کلینیک‌های دولتی را بستند

باشندگان نه ولسوالی تخار به خدمات‌صحی دست‌رسی ندارند؛ طالبان کلینیک‌های دولتی را بستند

طالبان روز گذشته شماری از مراکز صحی دولتی را در هفت ولسوالی ماورای کوکچۀ تخار بستند، اما امروز یک‌شنبه نیز