استاد دانشگاه

یک استاد دانشگاه در کابل ترور شد

یک استاد دانشگاه در کابل ترور شد

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که محمود الرحمان، استاد دانشگاه اسلامی در کابل در پی یک حملۀ مسلحانه کشته شده