استخراج غیر قانونی معادن

وزیر معدن: در 748 ساحه در سطح کشور معدن‌کاری غیر قانونی جریان دارد

وزیر معدن: در 748 ساحه در سطح کشور معدن‌کاری غیر قانونی جریان دارد

وزیر معادن و پترولیم افغانستان، می‌گوید که در 748 ساحه در سطح کشور، معدن‌کاری غیر قانونی جریان دارد و گروه