اسدالله خالد

بسم‌الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی تعیین شد

بسم‌الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی تعیین شد

یک منبع معتبر در وزارت دفاع ملی تأیید می‌کند که بسم‌الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی گماشته شده
اسدالله خالد به منظور دفع تهدیدهای امنیتی وارد هلمند شد

اسدالله خالد به منظور دفع تهدیدهای امنیتی وارد هلمند شد

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که اسدالله خالد، سرپرست این وزارت به منظور دفع تهدیدهای امنیتی به ولایت هلمند