اسد قیصر

رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان تا ساعات دیگری وارد کابل می‌شود

رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان تا ساعات دیگری وارد کابل می‌شود

مجلس نماینده‌گان کشور اعلام کرده است که اسد قیصر، رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان امروز وارد کابل خواهد شد. دفتر رسانه‌یی