اسکات میلر

اسکات میلر از سمت فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان کنار رفت

اسکات میلر از سمت فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان کنار رفت

رسانه‌های امریکایی گزارش می‌دهند که جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان از سمتش کناره‌گیری کرده است. روزنامۀ
اسکات میلر: به هر نوع حملۀ نظامی علیه نیروهای خارجی پاسخ قاطعانه می‌دهیم

اسکات میلر: به هر نوع حملۀ نظامی علیه نیروهای خارجی پاسخ قاطعانه می‌دهیم

جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در واکنش به حملۀ راکتی بر میدان‌ هوایی قندهار می‌گوید که