اعتراض های بدخشان

احمدبشیر صمیم به جای ذکریا سودا به عنوان والی بدخشان گماشته شد

احمدبشیر صمیم به جای ذکریا سودا به عنوان والی بدخشان گماشته شد

ادارۀ مستقل ارگان‌های محل اعلام کرده که احمدبشیر صمیم به عنوان والی بدخشان گماشته شده است. این اداره امروز (چهارشنبه،