اعتراض کارمندان دولتی

گردهمایی کارمندان ریاست معارف بدخشان در اعتراض به عملی نشدن طرح همسان‌سازی تنخواه‌ها

گردهمایی کارمندان ریاست معارف بدخشان در اعتراض به عملی نشدن طرح همسان‌سازی تنخواه‌ها

کارمندان ریاست معارف در ولایت بدخشان در اعتراض به آن‌ چه عملی نشدن طرح یکسان‌سازی تنخواه‌ها و امتیازهای کارمندان دولتی