اعضای پیشین طالبان

اعضای پیشین گروه طالبان: درج نام مادر در شناس‌نامه‌ها بی‌ننگی و بی‌ناموسی است

اعضای پیشین گروه طالبان: درج نام مادر در شناس‌نامه‌ها بی‌ننگی و بی‌ناموسی است

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین و وزیر عدلیه طالبان در سفرش به هرات نسبت به درج «نام مادر» در شناس‌نامه‌های