اعمال فشار

غنی: فشارهای همه‌ جانبه بالای طالبان و حامیان‌شان باید اعمال شود

غنی: فشارهای همه‌ جانبه بالای طالبان و حامیان‌شان باید اعمال شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید، اعمال فشارهای همه‌ جانبه بالای طالبان و حامیان این گروه برای موفقیت روند