افزایش سهم زنان

رییس‌جمهور غنی فرمان تأسیس «شورای عالی زنان» را صادر کرد

رییس‌جمهور غنی فرمان تأسیس «شورای عالی زنان» را صادر کرد

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور فرمان تأسیس «شورای عالی زنان» را صادر كرده است. ادارۀ امور ریاست جمهوری امروز (پنج‌شنبه، ۲۳