امارت اسلامی

لطیف پدرام: دیدگاه استبدادی طالبان دربارۀ حکومت‌داری پذیرفتنی نیست

لطیف پدرام: دیدگاه استبدادی طالبان دربارۀ حکومت‌داری پذیرفتنی نیست

عبدالطیف پدرام، رییس حزب «کنگرۀ ملی» می‌گوید که دیدگاه استبدادی طالبان در مورد حکومت‌داری برای شهروندان کشور پذیرفتنی نیست. آقای