امام علی رحمان

گفت‌وگوی تیلفونی رییسان جمهور افغانستان و تاجیکستان روی افزایش همکاری‌ها در امتداد دریای آمو

گفت‌وگوی تیلفونی رییسان جمهور افغانستان و تاجیکستان روی افزایش همکاری‌ها در امتداد دریای آمو

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که امام علی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان و محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور دربارۀ روابط دوجانبه
باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان از رییس‌جمهور تاجیکستان کمک خواستند

باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان از رییس‌جمهور تاجیکستان کمک خواستند

باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی ولایت بدخشان خواهان همکاری رییس‌جمهور تاجیکستان شده‌اند. این درخواست هنگامی صورت گرفته است که امام علی رحمان