امنیت بزرگ شهرها

وزارت داخله: در دو روز گذشته 15 مجرم جنایی در کابل بازداشت شدند

وزارت داخله: در دو روز گذشته 15 مجرم جنایی در کابل بازداشت شدند

وزارت امور داخله اعلام کرده است که در دو روز گذشته پانزده «مجرم جنایی» به اتهام قتل، سرقت‌های مسلحانه و