امنیت منطقه و جهان

غنی: مختل کردن نظم قانون اساسی در افغانستان تاثیر منفی بر امنیت منطقه و جهان خواهد داشت

غنی: مختل کردن نظم قانون اساسی در افغانستان تاثیر منفی بر امنیت منطقه و جهان خواهد داشت

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید، مختل ساختن نظم قانون اساسی در افغانستان روی امنیت منطقه و جهان تاثیرات