امنیت منطقه

قریشی: برقراری صلح در افغانستان تأثیر روشن بر امنیت منطقه دارد

قریشی: برقراری صلح در افغانستان تأثیر روشن بر امنیت منطقه دارد

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان می‌گوید که برقراری صلح در افغانستان تأثیر روشن بر امنیت منطقه دارد. آقای قریشی در
وزارت خارجه: افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان امنیت منطقه را تهدید می‌کند

وزارت خارجه: افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان امنیت منطقه را تهدید می‌کند

وزارت خارجۀ کشور از افزایش قابل توجه خشونت‌ها از سوی طالبان انتقاد می‌کند و می‌گوید که ادامۀ این خشونت‌ها امنیت