انبار سلاح

یک انبار سلاح و جنگ‌افزارهای طالبان در ولایت نیمروز کشف شد

یک انبار سلاح و جنگ‌افزارهای طالبان در ولایت نیمروز کشف شد

فرماندهی پولیس ولایت نیمروز از کشف یک انبار سلاح و جنگ‌افزارهای گروه طالبان در نزدیکی بند «کمال‌خان» در این ولایت