اندونیزیا

گفت‌وگوی وزیر خارجۀ اندونیزیا با خلیل‌زاد دربارۀ صلح افغانستان

گفت‌وگوی وزیر خارجۀ اندونیزیا با خلیل‌زاد دربارۀ صلح افغانستان

منتری لوار نگری، وزیر خارجۀ اندونیزیا با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده