انرژی گاز

نشست وزیران خارجۀ افغانستان و ترکمنستان در هرات برگزار می‌شود

نشست وزیران خارجۀ افغانستان و ترکمنستان در هرات برگزار می‌شود

وزارت خارجۀ کشور اعلام کرده که نشست وزیران خارجۀ افغانستان و ترکمنستان روی پروژه‌های زیربنایی و اتصال منطقه‌یی در ولایت