انستیتوت صلح و آزادی

افراد ناشناسی یک نهاد آموزشی را در ننگرهار به آتش کشیدند

افراد ناشناسی یک نهاد آموزشی را در ننگرهار به آتش کشیدند

مسوولان محلی در ولایت ننگرهار تأیید می‌کنند که افراد ناشناسی انستیتیوت تجارتی «صلح و آزادی» را در این ولایت به