انفجارها

کمیسیون حقوق بشر: در هفتۀ گذشته 39 غیرنظامی قربانی انفجار و حمله‌های مسلحانه شده‌اند

کمیسیون حقوق بشر: در هفتۀ گذشته 39 غیرنظامی قربانی انفجار و حمله‌های مسلحانه شده‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که در جریان هفتۀ گذشته دست‌کم 39 غیرنظامی در حمله‌های مسلحانه و انفجارها