اهدای زمین به معارف

دو باشندۀ ولایت نیمروز به ارزش ۸۰۰۰۰۰ افغانی زمین از ملکیت شخصی خود را به معارف اهدا کردند

دو باشندۀ ولایت نیمروز به ارزش ۸۰۰۰۰۰ افغانی زمین از ملکیت شخصی خود را به معارف اهدا کردند

مسوولان در وزارت معارف کشور می‌گویند که دو تن از باشندگان ولسوالی «کنگ» ولایت نمیروز ۸ جریب زمین ملکیتِ شخصی