اوریانا فالاچی

عشق سال‌های ریا ( بخش سوم و پایانی )

عشق سال‌های ریا ( بخش سوم و پایانی )

اوريانا گفت: در ميان اين‌همه ناكامی  لبخندت را درك نمي‌كنم. گفتم با ديدن اين نوجوانان دبيرستانی كه معلوم هست دو
عشق سال‌های ریا ( بخش دوم )

عشق سال‌های ریا ( بخش دوم )

اوريانا را متوجۀ آن دو كردم. گفتم مفهوم عشق در كشور من در حال حاضر اين است؛ “كنتراكت”، درست مثل
عشق سال‌های ریا ( بخش نخست )

عشق سال‌های ریا ( بخش نخست )

نوشته‌ام را  با عنوان “يك‌شنبه ايتاليايي”  در هفته نامۀ محلي tiburtino  خوانده بود، ظرف كمتر از پنج روز سه ايميل