ایجاد بانک غذا در هرات

جای خالی کمک‌های دولتی؛ تاجران هرات بانک غذا تأسیس کردند

جای خالی کمک‌های دولتی؛ تاجران هرات بانک غذا تأسیس کردند

در حالی که گسترش ویروس کرونا در ولایت هرات با گذشت هر روز دسترخوان باشنده‌گان این شهر را کوچک و