ایجاد جبهۀ مقاومت

تأکید فرماندهان جهادی بر ایجاد «جبهۀ مقاومت» در بدخشان

تأکید فرماندهان جهادی بر ایجاد «جبهۀ مقاومت» در بدخشان

شماری از فرماندهان جهادی در همایش گرامی‌داشت از نخستین سال‌یاد کشته شدن جنرال نذیر محمد نیازی، شهردار پیشین بدخشان و