بازداشت گروه آدم ربایی

یک گروه سه نفری آدم‌ربایان در ولایت هرات بازداشت شد

یک گروه سه نفری آدم‌ربایان در ولایت هرات بازداشت شد

وزارت امور داخله از بازداشت یک گروه سه نفری آدم‌ربایان در ولایت هرات خبر داده است. در خبرنامۀ این وزارت