بازدید غنی از حوزۀ امنیتی

بازدید مجدد رییس‌جمهور از حوزۀ پنجم امنیتی کابل؛ با مجرمان برخورد جدی کنید

بازدید مجدد رییس‌جمهور از حوزۀ پنجم امنیتی کابل؛ با مجرمان برخورد جدی کنید

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور بار دیگر از حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل بازدید کرده است. رییس‌جمهور به مسوولان این حوزۀ