بازماندگان جنگ

رویا ملک‌یار: برادرم در زادروزش شهید شد

رویا ملک‌یار: برادرم در زادروزش شهید شد

رویا ملک‌یار خواهر سارمن سخی‌محمد ملک‌یار در روز نُهم حوت (روز سرباز) عکس برادر شهیدش را در نمایۀ فیس‌بوکش گذاشته