باشگاه ورزشی

افزایش علاقه‌مندی دختران به ورزش بدن‌سازی در جوزجان

افزایش علاقه‌مندی دختران به ورزش بدن‌سازی در جوزجان

گشایش شماری از باشگاه‌های بدن‌سازی ویژۀ بانوان در یک سال پسین در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان نمایان‌گر علاقه‌مندی و
گشایش سومین باشگاه ورزشی زنان در شبرغان 

گشایش سومین باشگاه ورزشی زنان در شبرغان 

سومین باشگاه “فیتنس” برای بانوان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان طی یک مراسم با اشتراک رئیس ریاست امور زنان