بحران کرونا

ادعای اختلاس؛ 20 میلیون افغانی پول مبارزه با کرونا در جوزجان چگونه مصرف شد؟ 

ادعای اختلاس؛ 20 میلیون افغانی پول مبارزه با کرونا در جوزجان چگونه مصرف شد؟ 

حدود سه ماه پیش دولت 160 میلیون افغانی را برای مبارزه با کرونا به ولایت‌های بلخ، فاریاب، سمنگان، سرپل و