برداشت دینی از کرونا

توکل یا تدبیر؛ گفتمان دینی و چالش مبارزه با کرونا در افغانستان

توکل یا تدبیر؛ گفتمان دینی و چالش مبارزه با کرونا در افغانستان

یکی از مواردی که این روزها نهادهای مسوول را در امر مبارزه با ویروس کرونا نگران ساخته است، بی‌پروایی مردم