بررسی

قول اردوی 215 میوند: ادعای تلفات غیر نظامیان در نیمروز بررسی میشود

قول اردوی 215 میوند: ادعای تلفات غیر نظامیان در نیمروز بررسی میشود

قول اردوی 215 میوند، اعلام کرده است که ادعای تلفات غیر نظامیان در یک حملۀ هوایی ارتش در ولسوالی خاشرود