برف سنگین

بیش از ۱۰۰ مسافر گیرمانده در کوتل حاجی‌گگ بامیان نجات داده شدند

بیش از ۱۰۰ مسافر گیرمانده در کوتل حاجی‌گگ بامیان نجات داده شدند

ادارهٔ محلی ولایت بامیان اعلام کرده است که بیش از یک‌صد مسافر گیرمانده در کوتل حاجی‌گک این ولایت نجات داده