برق

یک پایۀ برق وارداتی در پروان تخریب شده است

یک پایۀ برق وارداتی در پروان تخریب شده است

شرکت برق‌رسانی «برشنا» اعلام کرده که یک پایۀ برق وارداتی کابل و ولایت‌های همجوار آن در ولایت پروان تخریب شده
یک پایۀ برق وارداتی ایران به هرات منهدم شده است

یک پایۀ برق وارداتی ایران به هرات منهدم شده است

زینب محسنی، مسوول آگاهی عامۀ شرکت برشنا در هرات می‌گوید که یک پایۀ برق وارداتی ایران به هرات در ولسوالی
باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان از رییس‌جمهور تاجیکستان کمک خواستند

باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی بدخشان از رییس‌جمهور تاجیکستان کمک خواستند

باشنده‌گان ولسوالی‌های مرزی ولایت بدخشان خواهان همکاری رییس‌جمهور تاجیکستان شده‌اند. این درخواست هنگامی صورت گرفته است که امام علی رحمان