برنامۀ دسترخوان ملی

تسریع روند توزیع مواد برنامۀ دسترخوان ملی در بدخشان

تسریع روند توزیع مواد برنامۀ دسترخوان ملی در بدخشان

مسوولان برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان می‌گویند که کار توزیع مواد غذایی در بستر برنامۀ دسترخوان ملی را در
برنامۀ دسترخوان ملی؛ روند توزیع بسته‌های کمکی در یک‌هزار روستا به زودی آغاز می‌شود

برنامۀ دسترخوان ملی؛ روند توزیع بسته‌های کمکی در یک‌هزار روستا به زودی آغاز می‌شود

وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرده است که روند توزیع بسته‌های کمکی به خانواده‌ها در قالب برنامۀ دسترخوان ملی