برنامۀ میثاق شهروندی

تسریع روند توزیع مواد برنامۀ دسترخوان ملی در بدخشان

تسریع روند توزیع مواد برنامۀ دسترخوان ملی در بدخشان

مسوولان برنامۀ ملی میثاق شهروندی در بدخشان می‌گویند که کار توزیع مواد غذایی در بستر برنامۀ دسترخوان ملی را در