برگشت به اعتیاد

روند ناکام تداوی معتادان و افزایش روزافزون اعتیاد به مواد مخدر در بدخشان

روند ناکام تداوی معتادان و افزایش روزافزون اعتیاد به مواد مخدر در بدخشان

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که با وجود فعالیت چندین مرکز درمانی و راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی هنوز هم میزان اعتیاد