بسیج مردمی در مقابل طالبان

عبدالله بیک، سنگردار موج دوم مقاومت علیه طالبان در تخار

عبدالله بیک، سنگردار موج دوم مقاومت علیه طالبان در تخار

افزایش نبردهای خونین طالبان و حمله‌های تهاجمی این گروه برای تصرف ولسوالی‌ها در شمال کشور، پای شمار زیادی از فرماندهان
بسیج مردمی علیه طالبان؛ زنان جوزجانی سلاح بر شانه گرفتند

بسیج مردمی علیه طالبان؛ زنان جوزجانی سلاح بر شانه گرفتند

شماری از زنان در شهر شبرغان برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و رویارویی با گروه طالبان سلاح برداشته‌اند. این زنان